"వ్యాసరచనపోటీ"   

విషయము: యువత-అంతర్జాలం (YOUTH AND INTERNET)

26-01-2018  ఘణతంత్రపు దినోత్శవాన్ని పురష్కరించుకొని  కె.ఆర్. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి జ్ఞాపకార్థం  శ్రీ నీలకంఠేశ్వర ఐ.టి.ఐ. ఆధ్వర్యములో "వ్యాసరచన" పోటీలు నిర్వహించబడుతున్నాయి.

వివరాలకు Login అవండి